O stambenim štednjama

Zatraži kredit

Ispunite navedene podatke kako biste započeli proces predaje zahtjeva za kredit.

Prihvaćam Uvjete korištenja.

Stambene štedionice:

Prve stambene štedionice u RH su osnovane 1998 godine. Cilj samih štedionica i klijenata je štednja kroz određeni period uz državna poticajna sredstva, kako bi nakon ugovorenog perioda štednje klijenti imali mogućnost realizirati kredit sa nižom i fiksnom kamatnom stopom za cijeli period otplate kredita. 

Kredit mogu realizirati osobe starije od 22 godine, zaposlene na neodređeno ili određeno te umirovljenici

Štednja u stambenim štedionicama:

Stambena štednja se obično ugovara na period od 2- 5 godina ovisno o iznosu koji klijent želi uštedjeti kako bi ispunjavao uvjete za kredit putem stambene štedionice.

Štednja se može ugovarati bez obzira na to da li klijent želi realizirati kredit ili ne. Štedni ulozi klijenta su osigurani sukladno Zakonu o bankama.

Sama štednja je prilagođena klijentima na način da sami odlučuju koliki će iznos štedjeti i kojom dinamikom će vršiti uplate. Nakon isteka roka štednje klijent može svoj novac podići ili dalje nastaviti štedjeti u stambenoj štedionici.

Krediti u stambenim štedionicama:

Kroz zadnjih 20 godina državni poticaji su se znatno smanjili ali usprkos toj činjenici krediti putem stambene štedionice su ostali i dalje vrlo traženi.

Razlog tome je fiksna kamatna stopa koju stambene štedionice nude svojim svojim štedišama za cijelo vrijeme otplate kredita. Kod takve vrste kredita klijent ima sigurnost te zna od početka do kraja koliko će novaca točno vratiti štedionici te koliki će mu biti anuitet za cijelo vrijeme otplate.

Kredit se može realizirati u kunama ili eurima a iznosi kredita se odobravaju od 3.000,00-200.000,00  € / 20.000,00-1.500.000,00 HRK i na rok otplate od 3 do 25 godina.

Međufinanciranje:

Stambene štedionice nude klijentima ukoliko su pronašli željenu nekretninu mogućnost podizanja kredita i prije isteka roka štednje ( moguće odmah nakon sklapanja ugovora o štednji ) putem međufinanciranja.

Međufinanciranjem klijent podiže željeni kredit odmah, te kroz prvih 5 godina otplate kredita dio uplaćenog anuiteta uplaćuje u štednju a dio u otplatu kredita. Nakon proteklog perioda međufinanciranja ušteđeni iznos se uplaćuje u glavnicu kredita te se glavnica smanjuje za ušteđeni iznos.

Nakon proteklog roka međufinanciranja klijent nastavlja sa redovnom otplatom kredita.

Kamatna stopa:

Najveća prednost stambene štedionice je fiksna kamatna stopa tijekom cijele otplate kredita. Obzirom da je klijent kroz period stambene štednje pokazao urednost i redovitost uplata, stambene štedionice samim time procjenjuju da imaju manji rizik. Sukladno tome kamatne stope su nešto manje nego u bankama.  

Obrada kredita:

Sama brzina obrade kredita ovisi o traženom iznosu, procesu odobravanja u stambenoj štedionici te o samoj kreditnoj povijesti klijenta ali se stambeni krediti u pravilu odobravaju unutar 30 radnih dana.

Predlažemo Vam:

Obzirom da su kamatne stope znatno niže nego prijašnjih godina većina klijenata refinancira svoja postojeća zaduženja novim kreditom na isti rok otplate ili ostavljaju isti anuitet te samim time ovisno o odabiru smanjuju sebi rok otplate ili anuitet te ukupan iznos povrata kredita

 

Nazovite ili ispunite kreditni upitnik i rezervirajte svoj termin !

 

 

 

Zatraži kredit

Ispunite navedene podatke kako biste započeli proces predaje zahtjeva za kredit.

Prihvaćam Uvjete korištenja.