O gotovinskim kreditima

Gotovinski krediti :

Gotovinski kredit pripada skupini nenamjenskih kredita.

Kredit mogu realizirati osobe starije od 18 godina, zaposlene na neodređeno ili određeno te umirovljenici.

Namjena:

Kako se radi o vrsti nenamjenskog kredita, kredit se isplaćuje klijentu na njegov tekući račun. Klijent može podizati gotovinu i trošiti za financiranje svojih osobnih potreba i želja bez određene namjene.

Iznos kredita i rok otplate:

Najveći maksimalni iznos gotovinskog kredita iznosi 44.000,00 € 

Ovisno o banci gotovinski krediti se mogu ugovoriti na rok od 2 do 12 godina otplate.

Kamatna stopa:

Kredit se može ugovoriti sa fiksnom ili promjenjivom kamatnom stopom. Kamatne stope su nešto veće nego kod namjenskih kredita. Razlog tome je znatno veći rizik jer danas većina banaka isplaćuje visoke iznose kredita uz minimalne instrumente osiguranja.

Instrumenti osiguranja:

Kao instrumente osiguranja sve banke uzimaju zadužnicu i ispravu o zapljeni primanja ovjerenu kod javnog bilježnika, dok određene banke uz navedeno kao dodatni instrument znaju zahtijevati depozit u određenom iznosu ( do 10 % traženog iznosa kredita ) , policu osiguranja života ili policu osiguranja od nezgode. 

Obrada kredita:

Sama brzina obrade kredita ovisi o traženom iznosu, procesu odobravanja u banci te o samoj kreditnoj povijesti klijenta ali se gotovinski krediti u pravilu odobravaju unutar 5-10 radnih dana.

Predlažemo Vam:

Obzirom da su kamatne stope znatno niže nego prijašnjih godina veliki broj klijenata refinancira svoja postojeća zaduženja upravo novim gotovinskim kreditom, te samim time čine značajne uštede u svom budžetu, smanjuju ukupan iznos povrata kredita i sam anuitet kredita.

Nazovite ili ispunite kreditni upitnik i rezervirajte svoj termin !