Podaci o tvrtki

NAZIV I SJEDIŠTE TVRTKE:

Optimum grupa d.o.o. 

Odvojak Lukoranske ulice 33, 10000 Zagreb

ADRESA UREDA NA KOJEMU SE VRŠI USLUGA POSREDOVANJA U STAMBENOM I POTROŠAČKOM KREDITIRANJU:

Međimurska 19, 10 000 Zagreb

OIB:

89978068080

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):

081074631

IBAN:

HR06 2360000 1102585876

Temeljni kapital:

2.654,46 EUR uplaćen u cijelosti

Član uprave, direktor:

Marko Perić

Vlasnici:

Marko Perić, Igor Divjanović

Licence:

Ministarstvo financija-Licenca za posredovanje u potrošačkom kreditiranju

26.04.2023.

MFIN: Klasa UP/I-450-06/23-01/12

URBROJ: 513-06-03-23-4

Hrvatska Narodna Banka-Licenca za posredovanje u stambenom potrošačkom kreditiranju

25.04.2018.

HNB: EZKP-2/1-1-020/18-SL-BV

09.12.2019.

HNB: EZKP-2/6-6-020/19-SL-BV

21.04.2022.

HNB: EZKP-2/5-8-091/22-SL-BV