Partneri

Optimum grupa odobrenjem Ministarstva financija za potrošačko kreditiranje, kada se radi o gotovinskim kreditima posreduje sa većinom banaka u Republici Hrvatskoj i to: Privredna banka Zagreb d.d., OTP banka Hrvatska d.d., Erste & Steiermarkische bank d.d., Imex banka d.d., Croatia banka d.d., Slatinska banka d.d., Agram banka d.d., Banka Kovanica d.d.

Optimum grupa odobrenjem Hrvatske narodne banke za stambeno potrošačko kreditiranje, kada se radi o stambenim kreditima posreduje kao ovlašteni kreditni posrednik sa sljedećim kreditnim institucijama: Privredna banka Zagreb d.d., OTP banka Hrvatska d.d., Erste & Steiermarkische bank d.d.

Kao tvrtka za kreditno posredovanje s licencom, možemo ponuditi širok spektar odabira kredita što našim budućim klijentima daje mogućnost da pronađu idealan kredit za sebe.